คริปโทเคอร์เรนซี: 27,669
คะแนนเสียง: 165,482,455
กําลังการผลิต: $99,007,835,025,222
BTC:
ETH:
BNB:
Yesterday Winner 2 AltSignals
Trending Winner 2 Volt Inu
Clean
Water
Project

Clean Water Project CWP


CleanWaterProject, or CWP is a bep-20 reflection token with utility and charity in mind. Come chat with us and learn about our utility. Tokenomics: 2% Reflection back to holders. 3% Auto liquidity 2% Charity Total Supply: 1,000,000,000,000,000 98% of supply goes to initial liquidity on pancake. (LPs are locked 2 years) 2% - marketing

coinvote.cc/coin/Clean-Water-Project


$ 0.00000000000108864

$ 1,056

-

November 30, 2021

Disastrousresultการสแกนฮันนีพอต

สภาพคล่องที่ไม่ล็อก

รหัสที่ตรวจสอบแล้ว

ทํางานโดย StaySAFU