คริปโทเคอร์เรนซี: 26,302
คะแนนเสียง: 148,727,956
กําลังการผลิต: $99,409,637,441,704 -98.51%
BTC:
ETH:
BNB:
Yesterday Winner 2 Metacade
Trending Winner 2 Baby Doge Coin
Carrottoken

Carrottoken CARROT


👑 Introduction to carrot 🥕 IDO Carrots will be on sale on July 7 Soft top: 1000bnb Hardtop: 2000bnb 🥕 Token distribution The total quantity is 10000000000 pieces . pre sale 10% . mining 75% Other 15%: black hole / mobile pool / community development 🥕 How does it work? Defi + meme + mining + BNB multi protocol. 🥕 Transaction allocation 🏆 Carrot -Tax deduction per transaction: 9% distribution . LP pool: 4% . cash holding: 4% BNB . cash holding: 1% carrot

coinvote.cc/coin/Carrottoken


$ 0.0000000000261806

$ 24,116

-

July 7, 2021

martianwizardการสแกนฮันนีพอต

สภาพคล่องที่ไม่ล็อก

รหัสที่ตรวจสอบแล้ว

ทํางานโดย StaySAFU