คริปโทเคอร์เรนซี: 26,740
คะแนนเสียง: 156,183,639
กําลังการผลิต: $6,658,809,749,943,462
BTC:
ETH:
BNB:
Yesterday Winner 2 Metacade
Trending Winner 2 Botafogocoin
COLORS
Token

COLORS Token COLORS

โปรเจคนี้อยู่ในระยะก่อนกําหนด โปรดระวังเมื่อลงทุน - DYOR

COLORS is a governance token with endless possibilities. A blank canvas launching on BNB Smart Chain where the holders are true cryptocurrency developers. Our unique and rewarding voting system will allow the community to build this project in multiple directions simultaneously.

coinvote.cc/coin/COLORS-Token


ขายล่วงหน้า

ขายล่วงหน้า

-

April 1, 2023

JAYRED