คริปโทเคอร์เรนซี: 27,752
คะแนนเสียง: 165,836,806
กําลังการผลิต: $99,007,836,156,350 0.00%
BTC:
ETH:
BNB:
Yesterday Winner 2 RaiderToken
Trending Winner 2 Richquack.com
CHOPSTICKS

CHOPSTICKS CHOP


Chopstick (CHOP) is the first crosschain reflection token on the Binance Smart Chain (BSC). You get rewarded in SUSHI for holding CHOP

coinvote.cc/coin/CHOPSTICKS


$ 0.0000000000134128

$ 1

-

August 7, 2021

Anonymousการสแกนฮันนีพอต

สภาพคล่องที่ไม่ล็อก

รหัสที่ตรวจสอบแล้ว

ทํางานโดย StaySAFU