คริปโทเคอร์เรนซี: 29,015
คะแนนเสียง: 172,636,134
กําลังการผลิต: $99,005,993,451,091 -99.75%
BTC:
ETH:
BNB:
Yesterday Winner 2 RecTime
Trending Winner 2 RavenX
BullyRise

BullyRise BULLYRISE


BullyRise is a new Buy-Back Hyper-Deflationary Token (EverRise fork). Our holders are rewarded through a new ‘buy-back’ process by the smart contract. The Buy-Back process buys the coin back whenever a sale happens and burns them. BullyRise also has a full roadmap with a proper use case. We have already released our DEX – BullySwap, which is available on our website. We have released the Swap pre-launch and have plans to release a whole heap of utility. BullyWallet, BullyLotto, BullyRaffle, BullyStake, BullyCEX and much more.

coinvote.cc/coin/BullyRise


-

-

-

June 18, 2021

Anonymousการสแกนฮันนีพอต

สภาพคล่องที่ไม่ล็อก 0%

รหัสที่ตรวจสอบแล้ว

ทํางานโดย StaySAFU