คริปโทเคอร์เรนซี: 27,685
คะแนนเสียง: 165,580,279
กําลังการผลิต: $99,007,726,891,078 0.00%
BTC:
ETH:
BNB:
Yesterday Winner 2 PepeMusk
Trending Winner 2 Volt Inu
BitAstir

BitAstir BITA


BITA is the native token of the BitAstir DaSO (Decentralized Sports Organization) & ACMn (Athletic Capital Market’s network). The token plays 3 roles within BitAstir; Firstly, it is the reserve collateral needed to access the "bonding/tokenization/IAO”. Second, it endows its owner with rights to governance & voting within the DAO. Lastly, BITA is the unit of account within the protocol/ecosystem. The Ultimate goal of the BITA token is to become an alternative monetary asset that complements, supplements & ultimately supersedes all adjacent/preceding forms of money. Through meticulous design & rigorous simulations/backtesting the BITA token has been purpose built to satisfy the foundational primitives of a monetary asset, with the added benefits of public blockchain transparency to align & sustainably fuel stakeholder-network activity.

coinvote.cc/coin/BitAstir


$ 0.000000000000000000000000000000000

$ 0

-

April 12, 2021

BitAstirการสแกนฮันนีพอต

สภาพคล่องที่ไม่ล็อก 0%

รหัสที่ตรวจสอบแล้ว

ทํางานโดย StaySAFU