คริปโทเคอร์เรนซี: 28,937
คะแนนเสียง: 172,068,026
กําลังการผลิต: $40,099,006,054,783,952
BTC:
ETH:
BNB:
Yesterday Winner 2 InSpace
Trending Winner 2 RavenX
Billiardo

Billiardo BLD

โปรเจคนี้อยู่ในระยะก่อนกําหนด โปรดระวังเมื่อลงทุน - DYOR

✅ Billiardo ✅ Billiardo is a 3D Play-To-Earn Game on the BSC blockchain technology, where anyone can play and challenge people to win $BLD Tokens. Billiardo allows players to build their own service ecosystem in the Game, and by being an early holder, provides exclusive advantages and early access to the launches,the In-Game Store, and the Game Modes. We are building a game with wide appeal that can introduce millions of unexposed audiences to blockchain, So get your NFT and show your skills. Contract address: 0xB26b94248cADBC9BD4f6f5BFA6ea43Cf18cF8db3 * WHITEPAPER RELEASE ✅ * AUDITED ✅ * ANTI HACK ✅ * SAFU ✅

coinvote.cc/coin/Billiardo


ขายล่วงหน้า

ขายล่วงหน้า

-

May 15, 2022

HASBRICKติดต่อฝ่ายสนับสนุน


via Email