คริปโทเคอร์เรนซี: 27,589
คะแนนเสียง: 165,181,942
กําลังการผลิต: $40,099,007,744,237,632 0.00%
BTC:
ETH:
BNB:
Yesterday Winner 2 AltSignals
Trending Winner 2 Richquack.com
Bandit
FEG

Bandit FEG BFEG

🦍 BanditFEG - Earn $FEG and the most promising NFTs BanditFEG , the BSC token that rewards its holders with FEG BanditFEG will bring NFTs, lottery and reward token concept together We aim at building a long term project with the help of a strong community and use cases that will bring our holders the most value. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 🔈 Short roadmap • Contests and lotteries • CG and CMC Fast Tracked • Huge marketing • Tracking dashboard • Yield farming platform • NFT marketplace (P2P) ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 🀄️ Tokenomics: 10% tax 🦍 5% Redistribution In FEG 🚀 2% Marketing 🐾 3% Liquidity 🔒 Locked liquidity ✋ Max transaction of 2% ⚖️ Max wallet of 4% ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 🪨Total supply 1,000,000,000 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Join our community 💬 Telegram t.me/BanditFEG 🌐 Website bandit-feg.com ☎️ Twitter twitter.com/BanditFeg ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ⏰ Launch at 05 Sept 14:00 UTC

coinvote.cc/coin/Bandit-FEG


-

-

-

August 5, 2021

ahmadfadli