คริปโทเคอร์เรนซี: 26,739
คะแนนเสียง: 156,085,352
กําลังการผลิต: $6,658,809,749,943,611
BTC:
ETH:
BNB:
Yesterday Winner 2 Metacade
Trending Winner 2 Baby Doge Coin
Baby
Boxer
Token

Baby Boxer Token BBT


BABY BOXER (BBT) is a meme-based and 100% decentralized community trial. We will implement the BabyBoxer NFT platform and distribute the profits to animal organizations. Our goal is to combine the love of coins and animals. Also, when you buy $BBT, you support animals. The deflationary mechanisms of $BBT include a system of redistribution. 5% of each transaction is distributed to token holders as a reward

coinvote.cc/coin/Baby-Boxer-Token


$ 0.00000000000000285432

$ 0

-

June 27, 2021

Baby Boxer Tokenการสแกนฮันนีพอต

สภาพคล่องที่ไม่ล็อก

รหัสที่ตรวจสอบแล้ว

ทํางานโดย StaySAFU