คริปโทเคอร์เรนซี: 16,012
คะแนนเสียง: 107,698,659
กําลังการผลิต: $41,077,606,743,313 0.00%
BTC:
ETH:
BNB:
Yesterday Winner 2 Giftedhands on BSC
Trending Winner 2 WorkQuest
BSheep

BSheep BSHEEP


🐑 BSHEEP ($BSHEEP) is a community driven project built on Binance Smart Chain #BSC. BSHEEP brings the most disruptive approach to BSC ecosystem: A community based project which ensures that holders of $BSHEEP are entitled to receive $BNB through the community pool system. 🐑 BSHEEP team include experienced designers, developers and marketing from the crypto industry. ♻️ $BSHEEP Contract: 0xeb4bd7cac8c58073d9301a5fb06c15c02ccf7d9f (bscscan.com/token/0xeb4bd7cac8c58073d9301a5fb06c15c02ccf7d9f) 📖 Whitepaper: BSheep Finance Whitepaper (bsheep.finance/Assets/Files/BSHEEP-Whitepaper_v2.pdf) ✅ Audited by Solidity Finance: Solidity Finance Audit Result (solidity.finance/audits/BSheep/)

coinvote.cc/coin/BSheep


-

-

-

July 2, 2021

BSheep Financeการสแกนฮันนีพอต

สภาพคล่องที่ไม่ล็อก 0%

รหัสที่ตรวจสอบแล้ว

ทํางานโดย StaySAFU