คริปโทเคอร์เรนซี: 16,669
คะแนนเสียง: 118,273,515
กําลังการผลิต: $2,135,487,649,163,004 0.00%
BTC:
ETH:
BNB:
Yesterday Winner 2 Pulse Protocol
Trending Winner 2 PAW Digital
BABY
FEG

BABY FEG BFG


One of the newest and most attractive cryptocurrencies, Baby Feg Token, is led by a team of developers and marketing professionals aiming to create a buy-now or pay-later token. The tokenomics revolve around the fact that BFG (Baby Feg Token), charges 0% fees and is linked directly to your BFG wallet. Users can buy or sell BFG tokens and utilize them as store credit for no cost. BFG aims to create partnerships with exchanges and platforms that support the development of start-up crypto currencies in the DeFi space. BFG credit will be used to make purchases at local vendors in order to expand the security of spending digital assets on a regular basis. With every buy or sell, a percentage of BFG tokens will be burned to LP, in turn, to increase the evaluation of the token. An integral part of BFG is that BFG tokens will never need to be converted to fiat in order to use BFG credit as it will always necessitate a direct conversion.

coinvote.cc/coin/BABY-FEG


$ 0.00000000000171279

$ 814

-

June 27, 2021

bfgการสแกนฮันนีพอต

สภาพคล่องที่ไม่ล็อก 0%

รหัสที่ตรวจสอบแล้ว

ทํางานโดย StaySAFU