คริปโทเคอร์เรนซี: 27,771
คะแนนเสียง: 165,905,645
กําลังการผลิต: $99,007,727,570,413
BTC:
ETH:
BNB:
Yesterday Winner 2 Happy Monkey Token
Trending Winner 2 Richquack.com
AutoStakeYield
Token

AutoStakeYield Token ASY TOKEN


First Asset Multiplication Protocol -Get Reward in every minute-1440 times in a day - Auto Staking upto -525,600.00APY Smartchain- BSC Token address- 0x0fCD70e6B195907151F2c9270c75b90307b26aA7 Autostakeyield Token is the first ever coin that plans to reward all investors who participate in the Presale . Buy a minimum token during presale and receive a guarantee airdrop reward of 300% of token purchase Buy max during presale and receive a guarantee airdrop reward of 1000% of token purchase

coinvote.cc/coin/AutoStakeYield-Token


-

$

-

April 21, 2022

ASYTOKENติดต่อฝ่ายสนับสนุน


on Telegram