คริปโทเคอร์เรนซี: 26,770
คะแนนเสียง: 156,649,395
กําลังการผลิต: $6,658,809,791,389,440
BTC:
ETH:
BNB:
Yesterday Winner 2 Metacade
Trending Winner 2 CENT
AurataGoldCat

AurataGoldCat AUGC


#AurataGoldCat is the NFT meme platform. AurataGoldCat is real meme token. We will launch NFT gaming platform for meme world and add real value and usecase. AurataGoldCat NFT can help better performance for Aurata meme world. $AUGC Token built on Binance Smart Chain. For every transaction in AUGC ( buy & sell), 5% of the transaction is distributed to existing holders & 5% automatically for liquidity. That is the opportunity for earn more $AUGC just by holding it in your wallet.

coinvote.cc/coin/AurataGoldCat


$ 0.0000000000293723

$ 29,097

-

June 14, 2021

Chang wooการสแกนฮันนีพอต

สภาพคล่องที่ไม่ล็อก 0%

รหัสที่ตรวจสอบแล้ว

ทํางานโดย StaySAFU