คริปโทเคอร์เรนซี: 26,770
คะแนนเสียง: 156,649,395
กําลังการผลิต: $6,658,809,791,389,440
BTC:
ETH:
BNB:
Yesterday Winner 2 Metacade
Trending Winner 2 CENT
AngryBearCoin

AngryBearCoin ANGRYBEARCOIN


🌖TOKENOMICS🌖 💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸 💰Total supply 1,000,000,000,000,000 🔥 50% Token BURNT after launch 🔊 10% Marketing ✅ Contract verified 🔓 PANCAKE LP will be locked after launched 💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸 Every Transaction 💧 5% added to liquidity 🔊 3% Marketing 💰 2% all transactions redistributed 🔥 1% burn

coinvote.cc/coin/AngryBearCoin


$ 0.000000000000479824

$ 234

-

July 24, 2021

AngryBearCoinการสแกนฮันนีพอต

สภาพคล่องที่ไม่ล็อก

รหัสที่ตรวจสอบแล้ว

ทํางานโดย StaySAFU