คริปโทเคอร์เรนซี: 28,911
คะแนนเสียง: 171,885,608
กําลังการผลิต: $40,099,006,054,771,960
BTC:
ETH:
BNB:
Yesterday Winner 2 InSpace
Trending Winner 2 RavenX
Aiko
World

Aiko World AIKO

โปรเจคนี้อยู่ในระยะก่อนกําหนด โปรดระวังเมื่อลงทุน - DYOR

Aiko World is a new MMORPG game that takes heavy inspiration from “The Legend of Zelda”, the first series released on 1986 on NES. Aiko players can earn cryptocurrency tokens by playing the game. In Aiko, players can earn an in-game currency called Gemstone by completing dungeons, quests, and special events. $GEM can be swap back to its governance token ($AIKO). Focusing on a fantastic gameplay experience and a play to earn 'profit model' that is both sustainable and profitable. Staking Features and NFTs

coinvote.cc/coin/Aiko-World


ขายล่วงหน้า

ขายล่วงหน้า

-

February 28, 2022

AIKO WORLD