คริปโทเคอร์เรนซี: 27,627
คะแนนเสียง: 165,314,213
กําลังการผลิต: $40,099,007,744,519,288
BTC:
ETH:
BNB:
Yesterday Winner 2 Happy Monkey Token
Trending Winner 2 Baby Doge Coin
Access
Next
Blockchain

Access Next Blockchain ANB

โปรเจคนี้อยู่ในระยะก่อนกําหนด โปรดระวังเมื่อลงทุน - DYOR

ANB is a type of permission-less blockchain-based of Ethereum that requires no permission to join and interact with. This is the ideal blockchain used especially for running and managing cryptocurrencies. Security of ANB falls under its IBFT consensus process where ANB implements with full tight security to protect the system. ANB uses the IBFT consensus algorithm. This algorithm ensures a single, agreed-upon ordering for the transaction and provides added benefits and enterprising. Where safety does not depend on any timing assumptions for the algorithm is deterministic, leader-based, and optimally resilient. ANB consensus algorithms are involved in transaction validation, block validation, and block production.

coinvote.cc/coin/Access-Next-Blockchain


ขายล่วงหน้า

ขายล่วงหน้า

-

April 25, 2022

KAZEMAN