คริปโทเคอร์เรนซี: 27,692
คะแนนเสียง: 165,607,121
กําลังการผลิต: $40,099,007,853,431,960
BTC:
ETH:
BNB:
Yesterday Winner 2 SCARFACE
Trending Winner 2 DinoLFG
ANDROTTWEILER

ANDROTTWEILER ANDROT


ANDROTTWEILER is a visionary token inspired by a visionary leader in crypto, Andre Cronje. Not just another meme token, Androttweiler has vision to take the space by storm. A goal modelled after the leader that it was inspired by, Androttweiler seeks to be a force in the decentralized finance space. The team behind the token plans on incorporating utility in the token through yield farming, staking, and decentralized swapping. Join us as we put the power of banking back in the hands of the people.

coinvote.cc/coin/ANDROTTWEILER


$ 0.00000000381907

$ 11,059

-

July 3, 2021

Anonymousการสแกนฮันนีพอต

สภาพคล่องที่ไม่ล็อก 0%

รหัสที่ตรวจสอบแล้ว

ทํางานโดย StaySAFU