คริปโทเคอร์เรนซี: 27,573
คะแนนเสียง: 165,123,143
กําลังการผลิต: $99,009,487,295,276
BTC:
ETH:
BNB:
Yesterday Winner 2 AltSignals
Trending Winner 2 Richquack.com
ADApe

ADApe ADAPE


ADApe is King of The Jungle, King of the Apes and KING OF REWARDS! King Adape is handing out rewards like a boss to all in his kingdom. Buy Tax: 12% 8% To $ADA Rewards 2% To LP 1% To Marketing 1% Burned Forever Sell Tax: 18% 12% To $ADA Rewards 3% To LP 2% To Marketing 1% Burned Forever

coinvote.cc/coin/ADApe


$ 0.0000000727181

$ 67

-

August 30, 2021

BasedASFDEVการสแกนฮันนีพอต

สภาพคล่องที่ไม่ล็อก

รหัสที่ตรวจสอบแล้ว

ทํางานโดย StaySAFU