Rankning #12
$DMDR

Diamond Reserve

Technology - Blockchain ● Lansering i 2 dagar
Ethereum
0xC427f19DeA9e7C967fb3c49bFb4f3D8A8CDcd2Ea
9,028Röster
11Röster

Rättvis Lansering

Initialdistributionen av denna token börjar snart.

Launch date: July 15th 2024, 09:48

Beskrivning

1DMDR = 1 Carat Real Diamond
Welcome to a revolutionary investment horizon with Diamond Reserve (DMDR), the world?s inaugural ERC20 token that seamlessly marries the digital frontier of cryptocurrency with the tangible, eternal value of diamonds. This pioneering venture invites you to convert your digital tokens into physical 1-carat diamonds, offering a tangible piece of luxury delivered directly to any name or address of your choosing. DMDR stands as a beacon of innovation, offering an investment path that is both secure and deeply rooted in the timeless allure of diamonds.

By participating in Diamond Reserve, you become part of an elite group that appreciates the blend of traditional investment values with the cutting-edge potential of blockchain technology. This unique opportunity is not just about acquiring digital tokens; it?s about transforming these tokens into symbols of enduring beauty and value. Each DMDR token is backed by a real diamond, ensuring that your investment holds intrinsic value beyond the digital sphere.

This project offers more than just an investment; it offers a statement of sophistication and foresight, appealing to those who seek to diversify their portfolio in an elegant and meaningful way. With DMDR, you are not just investing in a token; you are investing in a legacy of wealth that can be held in your hand, passed down through generations, or given as a gift of unmatched elegance.

Embrace the opportunity to be at the forefront of a movement that redefines wealth, blending the security and potential of digital assets with the tangible assurance of diamonds. Join us at Diamond Reserve to step into a future where your investments shine as brightly in your digital wallet as they do in the physical world.

Marknadsrankning

I det dynamiska och ständigt föränderliga landskapet av kryptovalutor har Diamond Reserve etablerat sig som en formidabel spelare. Den är för närvarande rankad som #25,848 på kryptovalutamarknaden baserat på dess marknadsvärde. Denna rankning speglar det förtroende och den tillit som marknaden har för Diamond Reserve som en livskraftig digital tillgång.

Plånboksstöd

För att säkert lagra dina Diamond Reserve tokens kan du använda en mängd olika plånböcker, såsom MetaMask, Trust Wallet, MyEtherWallet, Ledger, Trezor. Dessa plånböcker ger en säker miljö för att hantera och lagra dina digitala tillgångar. Det är viktigt att välja en plånbok som stödjer den specifika kryptovalutan och erbjuder en hög säkerhetsnivå, användarvänlighet och kompatibilitet med dina föredragna enheter.

coinvote.cc/coin/Diamond-Reserve

Info

Pris$ 0.00
Marknadsvärde$ 0
24h Variation (%)+0.00%
Totalt Utbud-
Cirkulerande tillgång-
StartdatumJuly 15th 2024, 00:00
Datum tillagtFebruary 18th 2024, 01:46
Listad avDMDR

Upptäck Nya Mynt

Taggar
-