Rang #27,984
$AVO

The Avocado Fun

● 4 maanden geleden gelanceerd
Binance Smart Chain
0xd20709f20f6aab180000da3f7ebc09c59b6af65c
0Stemmen
0Stemmen

Monday, 1 January 2024 UTC

Beschrijving

Dive into the exciting future of The Avocado Fun $AVO, a meme coin that's not just about laughs but also about potential community-driven adventures! Here's a glimpse into what the future holds for $AVO and why you might want to consider becoming a holder:

Innovative Evolution: While currently a lighthearted meme coin, The Avocado Fun $AVO is poised for an innovative evolution. As the crypto space evolves, so does $AVO's potential for creative developments and community-driven initiatives.

Community Growth: Joining the $AVO community means being part of a vibrant and inclusive group of crypto enthusiasts who value humor, camaraderie, and the spirit of fun. As the community grows, so does the potential for exciting collaborations and events.

Exploration Opportunities: Holders of $AVO can look forward to unique exploration opportunities within the crypto landscape. From themed events to interactive experiences, there's always something exciting on the horizon for $AVO holders.

Long-Term Engagement: Unlike traditional investments, $AVO invites holders to engage in a long-term journey filled with laughter, creativity, and shared experiences. It's not just about holding a coin; it's about being part of a dynamic community with a playful vision for the future.

Embracing Uselessness: Embrace the beauty of uselessness with $AVO! While it may not have a formal roadmap or financial promises, it offers something priceless: a sense of belonging and enjoyment in the ever-evolving crypto universe.

So, why not join us on this whimsical adventure? Become a holder of The Avocado Fun $AVO and let's sprinkle some joy, laughter, and avocado goodness into our crypto journey together!

Marktrang

In het dynamische en voortdurend veranderende landschap van cryptocurrencies, heeft The Avocado Fun zich gevestigd als een formidabele speler. Het staat momenteel op nummer #15,279 in de cryptocurrency markt op basis van zijn marktkapitalisatie. Deze rangschikking weerspiegelt het vertrouwen en de zekerheid die de markt heeft in The Avocado Fun als een levensvatbaar digitaal vermogen.

Tokenomics

De tokenomics van The Avocado Fun bestaat uit een totale voorraad van 1,000,000,000,000 tokens, waarvan er op dit moment -75,381,172,248 tokens in omloop zijn. Het begrijpen van de tokenomics is cruciaal voor potentiële investeerders, omdat het licht werpt op de distributie en beschikbaarheid van de token, wat direct de waarde en vraag in de markt kan beïnvloeden.

Ondersteuning voor Wallet

Om je The Avocado Fun tokens veilig op te slaan, kun je gebruik maken van verschillende wallets zoals Trust Wallet, MetaMask, SafePal, Coin98. Deze wallets bieden een veilige omgeving voor het beheren en opslaan van je digitale activa. Het is essentieel om een wallet te kiezen die de specifieke cryptocurrency ondersteunt en een hoog niveau van veiligheid, gebruiksvriendelijkheid, en compatibiliteit met je voorkeursapparaten biedt.

Prijsprestaties

De prijs van The Avocado Fun staat momenteel op 0.00000000017730456860628973, met een 0% verandering in de afgelopen 24 uur. Het handelsvolume voor deze periode staat op 0. Met een circulerend aanbod van -75,381,172,248 tokens, is het The Avocado Fun gelukt om een marktkapitalisatie van 177 te bereiken, wat de sterke interesse van de marktdeelnemers weerspiegelt.

coinvote.cc/coin/The-Avocado-Fun

Informatie

Prijs$ 0.(0x9)1773
Marktkapitalisatie$ 177.30
24u Variatie (%)+0.00%
Totale Voorraad1,000,000,000,000
Circulerende Voorraad-75,381,172,248
LanceringsdatumMarch 16th 2024, 00:00
Datum toegevoegdMarch 16th 2024, 13:52
Genoteerd doorTHE_AVOCADOFUN

Veiligheidsscan

1 daygeleden

De beveiligingsscan wordt uitgevoerd door Goplus en dient als een algemene indicatie van contractbeveiliging.

Het kan niet alle mogelijke bedreigingen en kwetsbaarheden detecteren. Doe altijd uw eigen onderzoek.

Aantal Houders:11
Koopbelasting:0.00 %
Verkoopbelasting:0.00 %
Eigenaar Holdings:53.77 %
Honeypot Check:
Zwarte lijst controle:
Top 10 Houders:100.00 %
Anti-Whale Mechanisme:
Kan Eigendom Heroveren:
Aanpasbare Slippage:
Overdraagbaar Pausable:
Open Source:

Ontdek Nieuwe Munten

Tags
-