رمزنگاری: 24,545
رای: 121,570,508
کلاه بازار: $6,260,111,381 0.00%
BTC:
ETH:
BNB:
Yesterday Winner 2 Clear Water
Trending Winner 2 Merge
Stackspace

Stackspace STSP

این پروژه در مرحله قبل از اجرا است. هنگام سرمایه گذاری مراقب باشید - DYOR

A platform designed to reshape the bond between the gaming world and the crypto multiverse! The Stackspace platform is a symbiosis between an IGO launchpad and an NFT and gaming assets marketplace. Offering users a diverse range of NFTs and game assets in an interoperable environment with numerous functionalities, such as: collecting, monetizing, and bidding, Stackspace aspires to be the most significant digital market. Stackspace serves as a dedicated launchpad for metaverse games and their assets. This assets can range from avatars, lands, weapons and other items, many with distinct utilities and purposes, all minted as NFTs, ensuring uniqueness and provable ownership. Guys we have an Airdrop for you: coinvote.cc/airdrop/Stackspace

coinvote.cc/coin/Stackspace


پرساله

پرساله

-

September 14, 2022

September 11, 2022

Stackspaceتماس با پشتیبانی


via Email