رمزنگاری: 25,860
رای: 140,059,791
کلاه بازار: $99,409,566,304,650 0.00%
BTC:
ETH:
BNB:
Yesterday Winner 2 Forever Burn
Trending Winner 2 PULI
Metamoon

Metamoon METAMOON


Metamoon is the STAR NFT + MEME + DEFI project. Transaction Fee 10% = Redistributed 2.5% - Auto Burn 2.5% - Liquidity Pool 5% Trading Slippage 12%. %100 fair launched + %100 community driven

coinvote.cc/coin/Metamoon


$ 0.000000000248365

$ 124,127

-

May 10, 2021

Anonymousاسکن لانه زنبوری

نقدینگی باز

کد تایید شده

تحت پشتیبانی StaySAFU