رمزنگاری: 28,994
رای: 172,445,952
کلاه بازار: $99,012,352,864,986
BTC:
ETH:
BNB:
Yesterday Winner 2 RecTime
Trending Winner 2 RavenX
MetaJet

MetaJet JET

این پروژه در مرحله قبل از اجرا است. هنگام سرمایه گذاری مراقب باشید - DYOR

MetaJet - Faster, Cheaper, and More Powerful DeFi. MetaJet is the world’s first blockchain middleware that enables multichain technology build on Binance smart Chain. Make a simple payment transfer in 1 seconds. Use our powerful features to customize your payment.

coinvote.cc/coin/MetaJet


پرساله

پرساله

-

May 5, 2022

METAJET