رمزنگاری: 28,922
رای: 171,936,892
کلاه بازار: $40,099,006,054,781,504
BTC:
ETH:
BNB:
Yesterday Winner 2 InSpace
Trending Winner 2 RavenX

رمزنگاری با لیست سیاه

این ارز رمزنگاری BLACISED به دلیل Scam : Rug pull.
از خرید و فروش این ارز رمزنگاری به عنوان ان مطمئنا باعث می شود شما سرمایه گذاری خود را از دست دهید.
اگر شما فکر می کنید وضعیت لیست سیاه درست نیست لطفا با ما تماس بگیرید یا یک گزارش در زیر ارسال کنید.

METASIMS

METASIMS SIMS

METASIMS - The Next 100x ? First "Use to earn" on BSC space ! Create, Play, Personalize, Earn ! Feb. 12 - Referral Contest Feb. 14 - Private Sale Feb. 22 - Whitelisted Presale Feb. 23 - Launch on Pancakeswap

coinvote.cc/coin/METASIMS


-

-

-

February 23, 2022

METASIMS22