رمزنگاری: 28,927
رای: 171,964,938
کلاه بازار: $40,099,006,054,777,968 40,399.17%
BTC:
ETH:
BNB:
Yesterday Winner 2 InSpace
Trending Winner 2 RavenX

رمزنگاری با لیست سیاه

این ارز رمزنگاری BLACISED به دلیل Scam : Copycat of "Asgard Army".
از خرید و فروش این ارز رمزنگاری به عنوان ان مطمئنا باعث می شود شما سرمایه گذاری خود را از دست دهید.
اگر شما فکر می کنید وضعیت لیست سیاه درست نیست لطفا با ما تماس بگیرید یا یک گزارش در زیر ارسال کنید.

KING
ARMY

KING ARMY KARMY


Welcome to “KING ARMY” 🚀 🔥 KING ARMY is a fighting game built on the platform of Binance Smart Chain. You can collect KING ARMY NFTs to participate in matches with online opponents. Find and collect items that help you upgrade your equipment and also sell it for money. 🪙 Total supply: 10,000,000,000 🔒 Liquidity Locked 🔸 Coinmarketcap: "Soon" 🔸 Coingecko: "Soon" 💎3% Redistribution 💎6% Buybacks 💎3% Marketing

coinvote.cc/coin/KING-ARMY


$ 0.000000266955

$ 2,581

-

November 13, 2021

Lucky BNBاسکن لانه زنبوری

نقدینگی باز 0%

کد تایید شده

تحت پشتیبانی StaySAFU