رمزنگاری: 24,563
رای: 121,863,017
کلاه بازار: $6,260,581,639 0.01%
BTC:
ETH:
BNB:
Yesterday Winner 2 Street Breed Coin
Trending Winner 2 Merge
FOMO
BABY

FOMO BABY FOMOBABY

این پروژه در مرحله قبل از اجرا است. هنگام سرمایه گذاری مراقب باشید - DYOR

Fomo Baby is a deflationary rebasing token with an automated liquidity feature, Staking options, NFT’s & Lottery Draws. Our rebasing feature is mathematically structured to increase the price which will cause the charts to constantly stay green.

coinvote.cc/coin/FOMO-BABY


پرساله

پرساله

-

October 4, 2021

Ryoshiاسکن لانه زنبوری

نقدینگی باز

کد تایید شده

تحت پشتیبانی StaySAFU