رمزنگاری: 24,622
رای: 122,650,976
کلاه بازار: $6,260,688,452 -0.03%
BTC:
ETH:
BNB:
Yesterday Winner 2 MILLION PIXEL
Trending Winner 2 Walter inu
DOJAO

DOJAO DOJAO


O Token Dojão vem cumprindo sua missão com transparência e competência. Auxiliando ONG's que cuidam de animais abandonados, pagando Stakes consistentes em Dogecoin aos seus Holders e se tornando cada vez mais conhecido. Estamos crescendo junto com o mercado de Criptomoedas, e criando a partir dele uma corrente do bem. Ganhe com a valorização da moeda, receba Stacks frequentes enquanto a mantém em sua carteira e ajude uma causa nobre!

coinvote.cc/coin/DOJAO


$ 0.0119866

$ 1,162

-

August 6, 2021

Marco Souzaاسکن لانه زنبوری

نقدینگی باز

کد تایید شده

تحت پشتیبانی StaySAFU