رمزنگاری: 28,956
رای: 172,161,462
کلاه بازار: $99,006,319,162,514
BTC:
ETH:
BNB:
Yesterday Winner 2 InSpace
Trending Winner 2 RavenX
CryptoBits

CryptoBits BITS


a deflationary token based on Binance Smart Chain, with two function holders redistribution and Liquidity Pool acquisition increasing price floor.

coinvote.cc/coin/CryptoBits


$ 0.000000000000000221054

$ 0

-

June 15, 2021

Anonymousاسکن لانه زنبوری

نقدینگی باز

کد تایید شده

تحت پشتیبانی StaySAFU